اثرات تمرینات ورزشی
اثرات تمرینات ورزشی بر پاسخ واکسن های مشابه کووید-19 در سالمندان

09:131400/8/8

سالمندی با کاهش عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن همراه است. در میان روش های پیشگیری، واکسیناسیون استراتژی اصلی دارویی برای کاهش بروز و شدت بیماری های ویروسی است. این نکته قابل توجه است که جمعیت آسیب پذیر جامعه که بیشتر حالت شدید بیماری کووید- 19 را تجربه می کنند، همان جمعیتی هستند که کاهش اثربخشی واکسن را نشان می دهند.


اثرات تمرینات ورزشی بر پاسخ واکسن های مشابه کووید-19 در سالمندان؛ یک گزارش کوتاه
اپیدمی عفونت های بیماری کرونا ویروس 2019 (covid-19) که از اواخر سال 2019 در چین شروع شد، به سرعت رشد کرده و این بیماری در سراسر جهان منتشر شده است. مطالعات نشان دادند که در سالمندان، خطر ابتلا به عفونت کووید -19 و مرگ و میر ناشی از آن نسبت به دیگر افراد جامعه بیشتر است. سالمندی با کاهش عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن همراه است. در میان روش های پیشگیری، واکسیناسیون استراتژی اصلی دارویی برای کاهش بروز و شدت بیماری های ویروسی است. این نکته قابل توجه است که جمعیت آسیب پذیر جامعه که بیشتر حالت شدید بیماری کووید- 19 را تجربه می کنند، همان جمعیتی هستند که کاهش اثربخشی واکسن را نشان می دهند. دلایل کاهش واکنش های واکسن آنفولانزا در افراد مسن احتمالاً می تواند پیری ایمنی و بیماری های مزمن باشد. داده ها نشان می‌دهد که پاسخ های ایمنی هومورال و سلولی بعد از واکسیناسیون در سالمندان کم است.  پس تمرینات ورزشی با چندین مزیت، از جمله کاهش خطر آنفولانزا و افزایش میزان اثر بخشی واکسن همراه است. در افراد سالمند فعال نیز IgG و IgM ضد آنفولانزا و تکثیر لنفوسیت ویژه آنفولانزا بیشتر از افراد بی تحرک است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که سالمندان جهت افزایش میزان اثر بخشی واکسن به تمرینات ورزشی نیز بپردازند.  

منبع: امیرحسین حقیقی وهمکاران، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری
 
نسخه قابل چاپ