با تاکید دکتر فرزین مینو، معاون وزیر نفت و با ابلاغ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی:
کمک هزینه مسکن کارمندان قراردادی مدت موقت افزایش یافت

12:001399/6/5

به دنبال افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در هیئت وزیران به مبلغ سه میلیون ریال؛ با تاکید دکتر فرزین مینو، این افزایش به کارمندان قراردادی مدت موقت نیز تعلق خواهد گرفت.

به نقل از وب‌سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پس از تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار طبق مصوبه هیئت وزیران به مبلغ 3میلیون ریال؛ با تاکید دکتر فرزین مینو جهت اقدام به‌موقع در ابلاغ ضوابط، این مبلغ طی ابلاغیه اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، به کارمندان قراردادی مدت موقت صنعت نفت نیز قابل پرداخت شد.


بنا بر ابلاغیه علیرضا ترابی، مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، مبلغ کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کار و کارمندان قراردادی مدت موقت از اول تیرماه سال جاری به میزان سه میلیون (3000000 )  ریال تعیین و قابل پرداخت است.


 
نسخه قابل چاپ