یادداشت


دستاوردهای با ارزش کارگروه‌های تخصصی ورزش صنعت نفت

15:301395/2/5

پایه و اساس اجرای هر برنامه‌ای با محوریت ورزش، داشتن سیاست‌های کلان در این زمینه است. به عبارتی اخذ نتیجه مطلوب از ورزش در یک مجموعه، با نحوه تعریف استرات‍ژی‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد.پایه و اساس اجرای هر برنامه‌ای با محوریت ورزش، داشتن سیاست‌های کلان در این زمینه است. به عبارتی اخذ نتیجه مطلوب از ورزش در یک مجموعه، با نحوه تعریف استرات‍ژی‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی ورزش صنعت نفت که از سال گذشته در این وزارتخانه آغاز شد، نمونه مناسبی در این حوزه است.

یکی از ویژگی‌های تشکیل این کارگروه‌ها این است که با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان ورزش که همسو با راهبردهای ورزش در صنعت نفت است، محورهای مختلف ورزش این وزارتخانه نظیر ورزش همگانی و قهرمانی، ورزش در مناطق عملیاتی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب خروجی این کارگروه‌ها از سویی با راهبردهای کلان ورزش همخوانی دارد و از سویی دیگر از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود.

از نکات قابل توجه در کارگروه‌های مذکور، حضور قهرمانان ملی در جلسات است. قهرمانان ملی به عنوان ورزشکارانی که سال‌ها در محیط‌ها و میادین ورزشی فعالیت داشته‌اند، تجربه‌ها و ایده‌های با ارزشی در زمینه ورزش دارند که بدون شک در ورزش صنعت نفت راهگشا خواهد بود. از طرفی از آن‌جا که بسیاری از قهرمانان ملی به دلیل ماهیت فعالیت‌شان در این وزارتخانه با برخی از قوانین و مقررات آشنایی ندارند، با شرکت در جلسات کارگروه‌ها به اطلاعات کارآمدی در این زمینه دست پیدا می‌کنند. به این ترتیب از تشکیل نشست‌های کارگروه‌های تخصصی ورزش صنعت نفت، دستاوردهای با ارزشی نصیب سیستم و قهرمانان ملی خواهد شد.

اسماعیل کبوتران
رئیس ورزش‌های همگانی، قهرمانی و المپیادهای ورزشی صنعت نفت

نسخه قابل چاپ