یادداشت

یادداشت
جان سالم در بدن سالم!

21:071396/11/9

ممکن است تصور عموم این باشد که فعالیت های ورزشی صرفاً برای سلامت جسمانی مفید است؛ اما امروزه به این امر بیش از پیش توجه شده که ورزش علاوه بر سلامت جسمانی، می تواند در ارتقای سلامت روان نیز نقش بسزایی داشته باشد.
ممکن است تصور عموم این باشد که فعالیت های ورزشی صرفاً برای سلامت جسمانی مفید است؛ اما امروزه به این امر بیش از پیش توجه شده که ورزش علاوه بر سلامت جسمانی، می تواند در ارتقای سلامت روان نیز نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده که نتایج بسیاری از آنها حاکی از اثربخشی ورزش بر کاهش اضطراب و اثرات ضد افسردگی آن است.

در زمینه نحوه اثربخشی فعالیت های ورزشی بر سلامت روان مشخص شده است که:
 
•        شرکت در فعالیت های ورزشی، توانایی جسمانی فرد را تحت تأثیر قرار داده و با ایجاد حس مثبت، خودباوری به افزایش عزت نفس در فرد منجر می شود. افزایش خودباوری و عزت نفس باعث گسترش ارتباطات اجتماعی فرد شده و برقراری رابطه بین فردی بر اساس الگوی ارتباطی جرأت ورزانه را در فرد ارتقا داده و در نهایت به بهبود سلامت روان و مقاوم شدن فرد در برابر رویدادهای استرس زا می انجامد.
 
•        فعالیت های ورزشی به عنوان عامل رهاکننده فرد از محرکات و احساسات استرس زا عمل می کند که این امر می تواند به بهبود روانشناختی فرد منجر شود. از آنجا که تداوم بسیاری از اختلالات روانشناختی از قبیل اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی (از جمله افسردگی)، نارسایی در کارکردهای اجتماعی و ... به دلیل تمرکز بر تفکرات و نگرش های منفی است؛ فعالیت های ورزشی می تواند به عنوان یکی از مداخله های روانشناختی در فرد، باعث دور شدن فرد از تفکرات منفی و جنبه های استرس زای زندگی محسوب شود.
 
•        گفته می شود که علت تأثیر فعالیت های بدنی بر سلامت روان، تغییرات بیوشیمیایی و زیست شناختی است. همانطور که می دانیم انسان را موجودی زیستی- روانی- اجتماعی معرفی می کنند. فعالیت فیزیکی ترشح هورمون ها از جمله سروتونین را افزایش داده و باعث ایجاد احساس خوب و شادی می شوند. این هورمون ها همان هایی هستند که در انواع مختلف اختلالات روانی میزان آنها کم و زیاد می شود. به عنوان مثال ترشح سروتونین در مغز در فرد مبتلا به اختلال افسردگی کاهش می یابد و برخی داروهای ضد افسردگی سعی دارند میزان ترشح این هورمون یا انتقال دهنده عصبی را در مغز افزایش دهند و این در حالی است که با انجام حرکات ورزشی و فعالیت های بدنی افزایش این قبیل هورمون ها به صورت طبیعی در مغز افزایش می یابد.


مینا آدینه، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی شرکت نفت فلات قاره
نسخه قابل چاپ