نام آوران


پایان جام جهانی تیروکمان با کسب سهمیه المپیک ایران

11:091398/2/8

الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ 3 وضعیت و گلنوش سبقت اللهی و هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر جام جهانی چین به کار خود در مرحله مقدماتی پایان دادند.
در جریان مسابقات تیراندازی جام جهانی و کسب سهمیه المپیک در چین در مقدماتی تفنگ 3 وضعیت بانوان نجمه خدمتی با رکورد ۱۱۷۱.۶۶ در رده پانزدهم و الهه احمدی با رکورد ۱۱۶۹.۶۱ در رده بیست و یکم قرار گرفتند و از رسیدن به فینال این ماده بازماندند.

همچنین در این روز بخش سریع تپانچه ۲۵ متر بانوان با حضور ۷۷ تیرانداز انجام شد که در مجموع بخش سریع و دقت هانیه رستمیان با رکورد ۵۸۱.۲۱ در رده بیست و یکم و گلنوش سبقت اللهی با رکورد ۵۶۸.۱۳ در رده ۶۲ قرار گرفتند.

مسابقات تیراندازی جام جهانی و کسب سهمیه المپیک از سوم اردیبهشت به میزبانی پکن چین در حال برگزاری است و امروز با انجام مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت بانوان و تپانچه ۲۵ متر بانوان برای نمایندگان ایران به پایان رسید.

تیم ۹ نفره ایران تنها در این مسابقات با پنجمی خدمتی در تفنگ بادی یک سهمیه المپیک به دست آورد. گلنوش سبقت‌اللهی در تپانچه بادی به فینال رسید اما در فینال با رتبه هشتمی شانس کسب سهمیه را از دست داد.

نتایج کلی نمایندگان ایران در جام جهانی چین:

رده - نام - امتیاز
مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت بانوان:
۱۵- نجمه خدمتی – ۱۱۷۱.۶۶
۲۱ - الهه احمدی – ۱۱۶۹.۶۱

مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان:
۲۱- هانیه رستمیان - ۵۸۱.۲۱
۶۲- گلنوش سبقت اللهی - ۵۶۸.۱۳

مقدماتی تفنگ بادی مردان:
۸- حسین باقری - ۶۲۶.۳
۵۹- پوریا نوروزیان - ۶۲۲
۶۳- امیر محمد نکونام - ۶۲۱

تپانچه بادی بانوان:
۵- گلنوش سبقت اللهی - ۵۸۰.۲۰ - فینالیست
۱۹- هانیه رستمیان - ۵۷۴.۲۱
۳۲ - مینا قربانی - ۵۷۱.۱۹

فینال تپانچه بادی بانوان:
۸- سبقت اللهی - ۱۱۶.۶

مقدماتی تفنگ بادی میکس تیم:
۲۱- تیم ایران با ترکیب امیرمحمد نکونام و آرمینا صادقیان - ۵۱۹.۵

مرحله حذفی تفنگ سه وضعیت مردان:
۱۰- پوریا نوروزیان - ۱۱۷۱.۵۱ - راهیابی به مقدماتی
۳۷- امیرمحمد - ۱۱۴۳.۳۸

مقدماتی تفنگ سه وضعیت مردان:
۲۲- پوریا نوروزیان - ۱۱۶۶.۵۳

مقدماتی تفنگ بادی بانوان:
۳- نجمه خدمتی - ۶۲۹.۷ -فینالیست
۱۰- الهه احمدی - ۶۲۷.۸
۲۶- آرمینا صادقیان - ۶۲۵.۳

فینال تفنگ بادی بانوان:
۵ - نجمه خدمتی - ۱۸۶.۶ - سهمیه المپیک

 
نسخه قابل چاپ