یادداشت

یادداشت
ورزشکاران حاضر در المپیاد پتانسیل حضور در تیم های لیگ را دارند

15:571395/6/7

از آنجایی که المپیاد بانوان کمتر از 26 سال وزارت نفت در اصفهان که شهری کاملاً ورزشی است، برگزار می شود، به لحاظ مناسب بودن مجموعه های ورزشی استاندارد و حضور داوران زبده در مسابقات، کوچکترین مشکلی را احساس نمی کنیم.
به اعتقاد بنده، تجربه در حوزه ورزش، در برگزاری مطلوب مسابقات بسیار تاثیرگذار است.
 
سال ها به عنوان بازیکن مسابقات سوپرلیگ والیبال و سرپرست و دبیر هیات بسکتبال فعالیت داشتم و دبیری چند رشته ورزشی نظیر کوهنوردی، والیبال، بسکتبال، شطرنج و آمادگی جسمانی را در کارنامه فعالیت هایم دارم. 

همچنین سال ها دبیر کمیته مسابقات فدراسیون آمادگی جسمانی و والیبال بودم و تجربیاتی که در زمینه ورزش حرفه ای کسب کردم، در برگزاری المپیادهای ورزشی راهگشا بوده است.

خوشبختانه به قوانین و مقررات 10رشته ورزشی که در این المپیاد برگزار می شود، اشراف کامل دارم و معتقدم تجربه در حوزه ورزش، به سلامتِ مسابقات کمک می کند.

در روزهای ابتدایی المپیاد بانوان کمتر از 26 سال وزارت نفت، شاهد رقابت چهره های متعددی بودم که پتانسیل حضور در مسابقات لیگ را دارند. خوشبختانه سرپرستان فنی مسابقات که از با تجربه ترین اهالی ورزش کشور محسوب می شوند، این رقابت ها را با دقت کامل رصد می کنند و در شناسایی ورزشکاران مستعد به ما یاری می دهند.

مهناز احمدی، رئیس کمیته فنی و برگزاری مسابقات بانوان کمتر از 26 سال وزارت نفت

نسخه قابل چاپ