اخبار

از سوي دكتر فرزين مينو، معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني:
دستورالعمل بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری صنعت نفت ابلاغ شد

07:381399/5/16

دکتر فرزین مینو، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در آستانه عيد سعيد غدير خم، دستورالعمل بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری شاغل در پيمان‌هاي مستمر(غير پروژه‌اي) وزارت نفت را ابلاغ کرد.
به نقل از وب‌سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، به منظور اجراي مفاد بند (ب) بخشنامه شماره 817-20/2 مورخ 98/12/14 وزير نفت در خصوص ارائه خدمات بيمه تكميلي درمان به نيروهاي پيمانكاري شاغل در فعاليت‌هاي مستمر غير پروژه‌اي، سطح ارائه خدمات بيمه‌اي به اين همكاران و افراد تحت تكفل، توسط معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به چهار شرکت اصلی ابلاغ شد.

  
سطح ارائه خدمات بیمه‌ای مورد تأئید معاونت پس از بررسي در جلسات كارشناسي با هدف افزايش كيفيت خدمات مورد نظر و ارائه بسته حمايتي موثر درماني به مشمولين، از سوی معاون وزیر در توسعه مديريت و سرمايه انساني تأئيد و جهت اجرا توسط منابع انسانی شرکت‌های اصلی، به چهار شرکت‌ ابلاغ شد.
 
بر این اساس، مدیران توسعه منابع انسانی موظفند در اسرع وقت پس از طی روال قانونی به صورت هماهنگ در ارتباط با موضوع مذکور اقدام کنند.

 
نسخه قابل چاپ