سوژه

عکسنوشت
بازتاب صعود نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر

23:211397/2/10

صعود نفت مسجدسلیمان و نساجی مازندران به لیگ برتر در روزنامه ها و رسانه های امروز بازتاب زیادی داشت.تعدادی از روزنامه های امروز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه تیتر و عکس یک خود را به این موضوع اختصاص دادند.

نسخه قابل چاپ