اولین جلسه شورای هماهنگی نظام سلامت کارکنان صنعت نفت

21:241401/3/25

اولین جلسه شورای هماهنگی نظام سلامت کارکنان صنعت نفت به ریاست آقای مهندس مهدی علی مددی ،معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و اعضای شورا در مورخ 1401/3/24 برگزار گردید.


با عنایت به ابلاغیه مقام عالی وزارت نفت در خصوص تشکیل شورای هماهنگی نظام سلامت کارکنان صنعت نفت به منظور بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی ارائه خدمات سلامت به کارکنان و بازنشسته ها اولین جلسه این شورا به ریاست آقای مهندس مهدی علی مددی ،معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و اعضای شورا در مورخ 1401/3/24 برگزار گردید.
 در این جلسه تبین ، سیاست‌گذاری ، تقویم برگزاری جلسات و نحوه تشکیل کار گروه‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
نسخه قابل چاپ