المپیادها


عناوین برتر کاراته برای ورزشکاران نفت

15:171395/6/10

ورزشکاران نفت، بهترین عناوین مسابقات کاراته المپیاد بانوان کمتر از 26 سال وزارت نفت را از آن خود کردند. کاراته کاهای نفت در بخش تیمی و انفرادی عناوین برتر را به نام خود ثبت کردند.


به گزارش سایت اداره کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، اسامی بهترین تیم ها و ورزشکاران مسابقات کاراته در بخش کومیته اعلام شد و بر این اساس ورزشکاران نفتی در کسب عناوین برتر پیشتاز بودند.

اسامی بهترین تیم ها و ورزشکاران بخش انفرادی مسابقات کاراته (بخش کومیته) به شرح زیر است:

مقام اول: نفت الف
مقام دوم: پتروشیمی
مقام سوم: نفت ب

همچنین محبوبه حسینی اصلی(گاز)، آیدا لرکی(نفت)، صنم جعفری( گاز)، شیرین نوروزی(نفت)، مهسا رضایی(پتروشیمی)، الهام خضیرلوی(نفت)، آیه اکبری(نفت) در رده های سنی مختلف این رقابت ها، مقام اول را به دست آوردند.

نسخه قابل چاپ