المپیادها


پایان المپیاد فرزندان وزارت نفت با معرفی تیم های برتر

15:211395/6/24

سومین المپیاد فرهنگی ورزشی پسران زیر 18 سال وزارت نفت که با حضور حدود 650 ورزشکار، سرپرست و مربی به میزبانی شرکت ملی نفت ایران در رامسر برگزار شد، امروز با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.به گزارش سایت اداره کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت،
این المپیاد از 15 شهریور ماه آغاز شد و فرزندان زیر 18 سال نفت در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، شطرنج، پینگ پنگ، شنا، کشتی فرنگی و کشتی آزاد به مصاف حریفانشان رفتند.

ورزشکاران حاضر در این رقابت ها، ورزشکاران برتر 4 شرکت نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی بودند که پس از حضور در مسابقات انتخابی شرکت خود، به المپیاد سراسری وزارت نفت راه پیدا کردند.

متولی برگزاری این مسابقات و سایر المپیادهای سراسری وزارت نفت، اداره کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی است که میزبانی این المپیاد را به شرکت ملی نفت ایران سپرده بود.

نتایج نهایی مسابقات سومین المپیاد فرهنگی ورزشی پسران زیر 18 سال وزارت نفت به شرح زیر است:

فوتسال:
مقام اول: نفت الف، مقام دوم: پالایش و پخش الف، مقام سوم: گاز

والیبال:
مقام اول: گاز، مقام دوم: نفت ب، مقام سوم: نفت الف

بسکتبال:
مقام اول: پتروشیمی، مقام دوم: نفت الف، مقام سوم: نفت ب

شطرنج:
مقام اول: نفت الف، مقام دوم: گاز، مقام سوم:نفت ب

پینگ پنگ:
مقام اول: نفت الف، مقام دوم: نفت ب، مقام سوم:پالایش و پخش الف

شنا:
مقام اول: نفت الف، مقام دوم: پالایش و پخش الف، مقام سوم:پالایش و پخش ب

کشتی فرنگی:
مقام اول: پالایش و پخش الف، مقام دوم: نفت الف، مقام سوم:نفت ب

کشتی آزاد:
مقام اول: نفت الف، مقام دوم: پالایش و پخش الف، مقام سوم: گاز

نسخه قابل چاپ