حاشیه
1398/10/24 سه‌شنبه عکس‌نوشت راگبی در برف تورنمنت راگبی برفی اکنون در کابل افغانستان در جریان است. راگبی که ورزش انگلیسی‌هاست،  
روی زمین چمن برگزار می‌شود اما ورزشکاران افغان تصمیم گرفتند در زمینی پوشیده از برف رقابت کنند. وکیل کوهسار، لحظه‌ای را که بازیکنان در هر حال توپ‌گیری هستند به ثبت رساند.

این عکس را سایت getty images  منتشر کرده است.