سوژه
1399/3/24 شنبه تمجید سایت اسپانیایی از ملی‌پوش فوتسال ایران: بازیکنی از سیاره دیگر! یک سایت اسپانیایی ضمن تمجید از توانایی های حسین طیبی ملی پوش فوتسال ایران نوشت: طیبی قبل از بازنشستگی هنوز یک هدف یعنی بازی در لیگ اسپانیا را برای تحقق دارد.


سایت «elotrobalon» اسپانیا در گزارشی مفصل به ارزیابی عملکرد حسین طیبی و دوران فوتسال او از سال‌های نخست پرداخت.

در ابتدای این گزارش و پیش از پرداختن به زندگی فوتسالی طیبی، آمده است: «طیبی قبل از بازنشستگی در فوتسال هنوز یک هدف را برای تحقق در نظر دارد: بازی در لیگ ملی فوتسال اسپانیا.»

این سایت در ادامه به مسیر طولانی طیبی در لیگ‌های ایران، روسیه و قزاقستان پرداخته و افتخاراتش را با تیم‌های مختلف در این کشورها برشمرده است و حتی اشاره‌ای به دوران حضورش در تیم تای سون نام ویتنام داشته است.

توانایی طیبی در مصاف‌های رودررو با بازیکنان حریف هم مورد توجه این سایت اسپانیایی قرار گرفته است: «طیبی در میان بازیکنان برجسته سیاره فوتسال نامی برای خود دست و پا کرده است؛ بازیکنانی کهکشانی مثل فره‌را (بازیکن برزیلی) و ریکاردینیو (پرتغال).»

سایت elotrobalon در بخش پایانی این گزارش، ضمن تمجید از توانایی‌های فردی و حرکات یکباره و برق آسا در موقعیت‌های پیچیده، طیبی را بازیکنی دانسته که گویا از یک سیاره دیگر آمده است.