دستورالعمل ها و آیین نامه ها
1395/5/13 چهارشنبه آیین‌نامه المپیادهای ورزشی سراسری صنعت نفت در سال
برای مشاهده آیین‌نامه المپیادهای ورزشی سراسری صنعت نفت روی بخش های مورد نظرتان کلیک کنید.

صفحات یک تا 10

صفحات 11 تا 20

صفحات 21 تا 30

صفحات 31 تا 38

فايلها
المپياد 009.pdf 2.27 MB
1-10.pdf 1.76 MB
11-20.pdf 922.43 KB
21-30.pdf 861.438 KB
31-37.pdf 676.705 KB
1-10..pdf 1.76 MB
31-37..pdf 760.067 KB
Binder1.pdf 774.768 KB