مصاحبه
ساماندهی 795 شغل پیمانکاری در صنعت نفت
تنها مرجع رسمی تغییر ساعات اداری وزارتخانه‌ها، دولت است/ وزارت نفت در کاهش ساعات اداری، تابع قانون است
نباید به مدال شیرجه امیدوار باشیم
نیمی از ترکیب‌ تیم‌مان شرکتی است/ به دنبال قهرمانی هستیم
امسال شرایط فرق می‌کند، می‌توانیم قهرمان شویم