ورزش همگانی


اعلام جزئیات برگزاری المپیاد بانوان در محمودآباد

15:021396/8/10

برنامه ورود تیم های شرکت کننده در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت و زمان بندی مسابقات اعلام شد.
در این المپیاد 6 تیم از شرکت های پالایش و پخش، نفت، گاز و پتروشیمی حضور خواهند داشت.

برنامه ورود تیم ها و زمان آغاز مسابقات 9 رشته این المپیاد به شرح زیر است:

والیبال:
ورود تیم ها 6/9/96
آغاز مسابقات: 7/9/96

بسکتبال:
ورود تیم ها 6/9/96
آغاز مسابقات: 7/9/96

بدمنیتون:
ورود تیم ها 8/9/96
آغاز مسابقات: 9/9/96

تنیس:
ورود تیم ها 8/9/96
آغاز مسابقات: 9/9/96

شطرنج:
ورود تیم ها 8/9/96
آغاز مسابقات: 9/9/96

پینگ پنگ:
ورود تیم ها 8/9/96
آغاز مسابقات: 9/9/96

آمادگی جسمانی:
ورود تیم ها 8/9/96
آغاز مسابقات: 9/9/96

تیراندازی:
ورود تیم ها 9/9/96
آغاز مسابقات: 10/9/96

شنا:
ورود تیم ها 9/9/96
آغاز مسابقات: 10/9/96

نسخه قابل چاپ