حضور تیم ملی روئینگ بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا

11:121398/7/15

تیم ملی روئینگ بانوان با ترکیب 7 پاروزن در 6 ماده مسابقات قهرمانی آسیا کره شرکت می‌کند.
ترکیب تیم بانوان پاروزن در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا به ترتیب زیر است.

 مریم امیدی پارسا در روئینگ تکنفره سنگین وزن

 نازنین ملائی در روئینگ تکنفره سبک وزن

 هانیه خرسند و نازنین رحمانی در روئینگ دونفره سنگین وزن

 زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روئینگ دونفره سبک وزن

 هانیه خرسند، نازنین رحمانی، کیمیا زارعی و شکیبا وقوفی در روئینگ چهارنفره سنگین وزن

 شکیبا وقوفی، زینب نوروزی، کیمیا زارعی و مریم امیدی پارسا در روئینگ چهارنفره سبک وزن

 
نسخه قابل چاپ